logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 

व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम : निर्मल पौडेल

जन्ममिति : 1994-08-23

लिङ्ग: Male

वैवाहिक स्थिति : विवाहित

फोन :

मोबाइल : +9779818903495

इमेल ठेगाना : sandhaya55@gmail.com

 

नागरिकताको नं : 35805नवलपरासी

 

पासपोर्ट भएको:

 

धर्म:

 

ठेगाना

हालको ठेगाना

स्थाई ठेगाना

देश :

देश :

अञ्जल :

Zone :

जिल्ला : स्याङ्गजा

District :

टोल: वाङ्सिगं देउराली

टोल :

वार्ड नं : 2

वार्ड नं :


अनुभव/ तालिम

हालको काम : राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका कृषकहरुको खेती तथा पशु-स्वास्थ प्राविधिक सहयोग र रिपोर्टिङ

शीपको सारांस :

अन्तिमको काम : 8-2061

पछिल्लो देखि अन्तिमको काम : 3-2058

तालिमको सारांस :

अनुभवको वर्ष :


शिक्षा

शिक्षा :


अरु विवरण

इच्छाइएको कामको मुख्य वर्ग : जुनसुकै काममा्

शिक्षा : एस.एल. सी

Form Filled By : Self

दर्ता मिति : 2017-11-07