logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 

व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम : Debki Bhandari

जन्ममिति : 1994-08-23

लिङ्ग: Female

वैवाहिक स्थिति : अविवाहित

फोन :

मोबाइल : 9806487060

इमेल ठेगाना : -

 

नागरिकताको नं : 75017001886

 

पासपोर्ट भएको:

 

धर्म:

 

ठेगाना

हालको ठेगाना

स्थाई ठेगाना

देश :

देश :

अञ्जल :

Zone :

जिल्ला : कन्चनपुर

District :

टोल: Pragati

टोल :

वार्ड नं : 2

वार्ड नं :


अनुभव/ तालिम

हालको काम : -

शीपको सारांस :

अन्तिमको काम : 1-1992

पछिल्लो देखि अन्तिमको काम : 1-1992

तालिमको सारांस :

अनुभवको वर्ष :


शिक्षा

शिक्षा :


अरु विवरण

इच्छाइएको कामको मुख्य वर्ग :

शिक्षा : S.L.C

Form Filled By : Self

दर्ता मिति : 0000-00-00