logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 

व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम : Tapendra B.Rawal

जन्ममिति : 1994-08-23

लिङ्ग: Male

वैवाहिक स्थिति : अविवाहित

फोन :

मोबाइल : 9849666021

इमेल ठेगाना : rawaltapendra554@gmail.com

 

नागरिकताको नं : 6902053/384अछाम

 

पासपोर्ट भएको:

 

धर्म:

 

ठेगाना

हालको ठेगाना

स्थाई ठेगाना

देश :

देश :

अञ्जल :

Zone :

जिल्ला : अछाम

District :

टोल: toli

टोल :

वार्ड नं : 6

वार्ड नं :


अनुभव/ तालिम

हालको काम : marketing

शीपको सारांस :

अन्तिमको काम : 8-2070

पछिल्लो देखि अन्तिमको काम : 1-2070

तालिमको सारांस :

अनुभवको वर्ष :


शिक्षा

शिक्षा :


अरु विवरण

इच्छाइएको कामको मुख्य वर्ग : trainner marketing्

शिक्षा : Bachelors

Form Filled By : Self

दर्ता मिति : 2017-07-18