logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 

व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम : sandesh ghimire

जन्ममिति : 1994-08-23

लिङ्ग: Male

वैवाहिक स्थिति : विवाहित

फोन :

मोबाइल : 9842671262

इमेल ठेगाना : sanu.sujan@yahoo.com

 

नागरिकताको नं : 041002\446झापा

 

पासपोर्ट भएको:

 

धर्म:

 

ठेगाना

हालको ठेगाना

स्थाई ठेगाना

देश :

देश :

अञ्जल :

Zone :

जिल्ला : झापा

District :

टोल: goja gau

टोल :

वार्ड नं : 09

वार्ड नं :


अनुभव/ तालिम

हालको काम : building electirician,bank

शीपको सारांस :

अन्तिमको काम : -

पछिल्लो देखि अन्तिमको काम : -

तालिमको सारांस :

अनुभवको वर्ष :


शिक्षा

शिक्षा :


अरु विवरण

इच्छाइएको कामको मुख्य वर्ग : banking ,electirician job etc..्

शिक्षा : SLC

Form Filled By : Self

दर्ता मिति : 2017-05-04