logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 

व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम : Janae

जन्ममिति : 1994-08-23

लिङ्ग: Male

वैवाहिक स्थिति : अविवाहित

फोन :

मोबाइल : jFyj6UnLs

इमेल ठेगाना : 7dfif9m1@outlook.com

 

नागरिकताको नं : 47lsBf5hखोटाङ्ग

 

पासपोर्ट भएको:

 

धर्म:

 

ठेगाना

हालको ठेगाना

स्थाई ठेगाना

देश :

देश :

अञ्जल :

Zone :

जिल्ला : नुवाकोट

District :

टोल: VYqYRAz2yKP

टोल :

वार्ड नं : gODMUz3P9r2i

वार्ड नं :


अनुभव/ तालिम

हालको काम : 29XUmpfR1QKh

शीपको सारांस :

अन्तिमको काम : 1-2051

पछिल्लो देखि अन्तिमको काम : 9-2062

तालिमको सारांस :

अनुभवको वर्ष :


शिक्षा

शिक्षा :


अरु विवरण

इच्छाइएको कामको मुख्य वर्ग : sildenafil

शिक्षा : ZoZPmAcZ8Z

Form Filled By : Self

दर्ता मिति : 2017-04-27